.: Majdanek - przeszłość i współczesność
Strona główna
Aktualności
Historia obozów
Władze zwierzchnie
Obozy zagłady
Obozy koncentracyjne
KL Lublin (Majdanek)
   Obóz
    Założenia i budowa
    Organizacja obozu
    Obsada stanowisk
    FKL
   Podobozy
   Więźniowie
    Oznaczenia
    Funkcyjni
    Samopomoc i konspiracja
   Ucieczki
   Warunki bytowania
   Eksterminacja
   Grabież
   Kalendarium
   Obóz NKWD
   Procesy zbrodniarzy
   Muzeum
   Galeria
   Zdjęcia archiwalne
   Zdjęcia współczesne
Biogramy
Eksperymenty
Dokumenty
Słowniczek obozowy
Filmy
Czytelnia
Autorzy
Linki
Bibliografia
Subskrypcja
Wyróżnienia
Księga gości

Zdjęcia archiwalne pochodzą ze zbiorów Państwowego Muzeum na Majdanku.

Widok na III pole więźniarskie.


_____________________________________


III pole więźniarskie. Na pierwszym planie "Kolumna Trzech Orłów". Kolumna została ustawiona w 1943 r. na III polu przez więźniów za zgodą władz obozowych. Trzy orły zrywają się do lotu symbolizują dzieci, kobiety i mężczyzn - więźniów i ich wiarę w zwycięstwo. Kolumnę wykonało komando Stanisława Zelenta, a głowicę rzeźbiarz Maria Albin Boniecki. Bez wiedzy władz umieścili w kolumnie prochy zmarłych więźniów, pragnąc w ten sposób oddać im hołd. Po wyzwoleniu obozu miejscowa ludność lub żołnierze radzieccy stacjonujący w byłym obozie zniszczyli rzeźbę orłów sądząc, iż przedstawiają one orły niemieckie. Do 1962 r. kolumna stała bez orłów, kiedy to zamontowano ich gipsową replikę przygotowaną przez rzeźbiarza Stanisława Strzyżyńskiego (zdj. środkowe). Autor oryginalnej rzeźby Maria Albin Boniecki kwestionował kształt repliki. Przed śmiercią nadesłał rysunek orłów i ich odlew z prośbą by przywrócić im właściwą formę. Replika niezaakceptowana przez A. M. Bonieckiego stała aż do 2011 r. kiedy to w związku z prowadzonymi pracami restauratorskimi całego pomnika zdjęto ją. 13 listpada 2012 r. na cokole pojawiła się nowa replika, bliższa oryginałowi. Wykonał ją Witold Marcewicz. Odsłonięcia pomnika dokonano w 2013 r. (zdjęcie odrestaurowanego pomnika pochodzi z oficjalnej strony Muzeum - www.majdanek.eu).


_____________________________________


Widok na V pole więźniarskie. Jak widać na zdj. po prawej nie ma już baraków, zostały po nich tylko fundamenty zarośnięte krzakami.

Z protokołu sporządzonego podczas wizji lokalnej (2-3 sierpnia 1944 r.) przeprowadzonej przez pięcioosobową komisję wywodzącą się z 69 Armii 1 Frontu Białoruskiego wynika, że po wyzwoleniu obozu V pole jak i inne części obozu znajdowały się w dobrym stanie. Jednak szybko stan ten uległ zmianie. Obóz zajęła Armia Czerwona i baraki przekształcone zostały w koszary. Na IV i V polu przez pewien czas trzymano jeńców niemieckich i volksdeutschów. Następnie teren ten zajęło wojsko. Splądrowano wszystko co przedstawiało jakąkolwiek wartość, od przedmiotów ruchomych, po drzwi i okna. Drewniane braki posłużyły jako chrust na opał. Większość jednostek wojskowych opuściło Majdanek dopiero jesienią 1945 r.

06.02. 1946 r. - Protokół oględzin baraków na V polu Majdanka.
[...] Wszystkie baraki będące na polu 5-tym znajdują się w stanie wielkiego zniszczenia: są pozbawione okien, drzwi, podłóg oraz dużej części ścian zewnętrznych. Wskutek uszkodzeń dachów i ścian ulegają procesowi gnicia i zachowanie ich na dłuższą metę jest rzeczą niemożliwą. Do rekonstrukcji i konserwacji nadaje się tylko barak centralny. [...]


22 sierpnia 1946 r. do byłego obozu na Majdanku został wysłany inspektor z Prezydium Rady Ministrów oraz Naczelnik Wydziału Muzeów i Pomników Martyrologii Polskiej. W dniach 26 i 27 sierpnia przeprowadzili wizytację w trakcie której stwierdzili, iż część więźniarska obozu została zniszczona przez wojsko i okoliczną ludność w 80%, zaś baraki załogi wartowniczej w 60%, zaś magazyny i część gospodarcza zachowały się w dobrym stanie. Wtedy też, wobec znacznych zniszczeń zaproponowano pozostawienie baraków więźniarskich tylko na III polu, zaś resztki braków z pozostałych pól miały posłużyć jako materiał do odbudowy tych z III pola.
Z V pola nie zachował się także barak centralny (widoczny po lewej na zdj. archiwalnym), którego istnienie zostało przekreślone pismem z 15.09.1946 "[...] Barak szpitalny na polu V można rozebrać [...]"


_____________________________________


V pole więźniarskie


_____________________________________


Na drugim planie łaźnia i komory gazowe. W latach funkcjonowania obozu
bunkier z komorami gazowymi ukryty był pod wiatą widoczną na zdjęciu archiwalnym


_____________________________________


"Nowe kreamtorium". Zdjęcie archiwalne wykonane już po wojnie


_____________________________________


"Nowe kreamtorium". Zdjęcie archiwalne wykonane niedługo po opuszczeniu obozu przez niemiecką załogę obozową.
Cała drewniana nadbudowa krematorium zostałą spalona przez wycofujących się Niemców.


_____________________________________


Piece krematoryjne w nowym krematorium


_____________________________________


Zdjęcie archiwalne - lipiec 1944 r. - niemieccy jeńcy oprowadzani po krematorium


_____________________________________


"Nowe kreamtorium"


_____________________________________


"Nowe kreamtorium". Stół do sekcji zwłok, na którym m.in. wyrywano złote zęby z ciał przed ich spaleniem.


_____________________________________


Nowe krematorium - lipiec 1944 r. - składnica ciał ze spalonymi szczątkami.


_____________________________________


Zdjęcie archiwalne wykonane prawdopodobnie jesienią 1944 r. z wieżyczki wartowniczej stojącej na roku V pola więźniarskiego.


_____________________________________


Nowe krematorium. W tym miejscu jesienią 1945 r. pochowano szczątki ostatni ofiar Majdanka znalezione po wyzwoleniu obozu.


_____________________________________


Na zdjęciu archiwalnym widoczny kopiec z prochów więźniów zebrannych z terenu obozy. Kopiec został usypany w 1947 r.,
mniej więcej w tym samym miejscu w 1969 r. odsłonięto Mauzoleum jako część nowego upamiętnienia.


_____________________________________


Droga obozowa. Po obu jej strona stoją magazyny obozowe


_____________________________________


4.IX.1945 r. Ambasador USA Artur Bliss-Lane z żoną i przedstawicielami Amerykańskiej Misji Wojskowej, na tle nieistniejącej obecnie wiaty nad komorami gazowymi. W mundurze płk. Walter A. Pashlej


_____________________________________


Bunkier z komorami gazowymi


_____________________________________


Bunkier z komorami gazowymi. Na zdjęciu archiwalnym widoczna drewniana wiata nad bunkrem z komorami gazowymi. W prawym rogu zdjęcia widoczny piec podłączony do komory gazowej. Służył on do ogrzewania komory w celu szybszego uwalania się cyjanowodoru z ziemii okrzemkowej i tym samym do skrócenia przebiegu mordowania w komorach gazowych.


_____________________________________


Barak nr 41 - łaźnia męska


_____________________________________


Barak nr 41 - łaźnia męska. Przejście do prowizroycznej komory gazowej


_____________________________________


Budka wartownicza/wartownia przed III polem więźniarskim

- - - - - - - - - - - -
<-powrót | w górę

© Copyright Szycha (2004-2015)