.: Depesza H. Himmlera w spr. deportacji do obozów koncentracyjnych
Strona główna
Aktualności
Historia obozów
Władze zwierzchnie
Obozy zagłady
Obozy koncentracyjne
KL Lublin (Majdanek)
   Obóz
    Założenia i budowa
    Organizacja obozu
    Obsada stanowisk
    FKL
   Podobozy
   Więźniowie
    Oznaczenia
    Funkcyjni
    Samopomoc i konspiracja
   Ucieczki
   Warunki bytowania
   Eksterminacja
   Grabież
   Kalendarium
   Obóz NKWD
   Procesy zbrodniarzy
   Muzeum
   Galeria
   Zdjęcia archiwalne
   Zdjęcia współczesne
Biogramy
Eksperymenty
Dokumenty
Słowniczek obozowy
Filmy
Czytelnia
Autorzy
Linki
Bibliografia
Subskrypcja
Wyróżnienia
Księga gości

1943 styczeń 11, Kwatera polowa


Depesza H. Himmlera do Szefa IV Departamentu (Gestapo) Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, SS-Obergruppenführera H. Müllera, nakazująca przeprowadzenie w GG masowych aresztowań i deportacji do obozów koncentracyjnych "elementów proletariackich" płci męskiej i żeńskiej.Tajne

Osobisty sztab Reichsführera SS


Do SS-Gruppenführera Mullera Berlin

Działalność sabotażowa i band w Generalnej Guberni osiągnęła takie rozmiary, że musimy się, zastanowić, jak temu przeciwdziałać. Wiem, ze główną przyczyna jest wielka drożyzna i pogorszenie warunków życia w Generalnej Guberni. Ponadto jednak jest oczywiste, ze proletariat tak ogromnego miasta, jak Warszawa, liczącego 1,2 miliona mieszkańców - z których według mego szacunku 800 000 to pracujący lub dzieci pracujących rodzin - jest głównym motorem tego rodzaju akcji band, jak również paskarstwa. Identycznie ma się. sprawa na wsi z proletariuszem wiejskim, który uprawiając 1-2 ha ziemi z rodzina. liczącą 5-8 osób, dąży do zdobycia minimum środków do życia, podstawa jednak jego działalności jest paskarstwo i działalność bandycka.
W związku z powyższym zarządzam, aby teraz bieżąco aresztować wszystkie podejrzane o udział w bandach elementy proletariackie płci męskiej i żeńskiej i wywieźć do obozów koncentracyjnych w Lublinie, Oświęcimiu i w Rzeszy. Aresztowania musza, być zakrojone na tak wielka. skalę, aby w Generalnej Guberni wyraźnie zmniejszyły się środowiska proletariackie i tym samym znacznie zelżała sytuacja na odcinku działalności band. Zabraniam przekazywania aresztowanych do obozów zatrzymania lub obozów pracy, z wyjątkiem tych obozów koncentracyjnych, które poleciłem.
Akcja winna być maksymalnie przyspieszona. Poprosiłem SS-Obergruppenführera Wolffa, aby omówił z sekretarzem stanu Ganzenmüllerem sprawę dostarczenia pociągów. Prośby i życzenia w tej sprawie należy zbiorczo kierować do SS-Obergruppenführera Wolffa.

H. Himmler

Do wiadomości SS-Obergruppenführera Wolffa.


- - - - - - - - - - - -
<-powrót | w górę

© Copyright Szycha (2004-2015)