.: Komory gazowe w obozie na Majdanku
Strona główna
Aktualności
Historia obozów
Władze zwierzchnie
Obozy zagłady
Obozy koncentracyjne
KL Lublin (Majdanek)
   Obóz
    Założenia i budowa
    Organizacja obozu
    Obsada stanowisk
    FKL
   Podobozy
   Więźniowie
    Oznaczenia
    Funkcyjni
    Samopomoc i konspiracja
   Ucieczki
   Warunki bytowania
   Eksterminacja
   Grabież
   Kalendarium
   Obóz NKWD
   Procesy zbrodniarzy
   Muzeum
   Galeria
   Zdjęcia archiwalne
   Zdjęcia współczesne
Biogramy
Eksperymenty
Dokumenty
Słowniczek obozowy
Filmy
Czytelnia
Autorzy
Linki
Bibliografia
Subskrypcja
Wyróżnienia
Księga gości

Rok:

1944, październik

Opis:

III pole więźniarskie. Na pierwszym planie "Kolumna Trzech Orłów". Kolumna została ustawiona w 1943 r. na III polu przez więźniów za zgodą władz obozowych. Trzy orły zrywają się do lotu symbolizują dzieci, kobiety i mężczyzn - więźniów i ich wiarę w zwycięstwo. Kolumnę wykonało komando Stanisława Zelenta, a głowicę rzeźbiarz Maria Albin Boniecki. Bez wiedzy władz umieścili w kolumnie prochy zmarłych więźniów, pragnąc w ten sposób oddać im hołd. Po wyzwoleniu obozu miejscowa ludność sądząc, że na kolumnie są orły niemieckie zniszczyła je i kolumna stała bez orłów do 1962 r., kiedy to zamontowano ich gipsową replikę. W 1969 r. sporządzony został metalowy odlew, który jest tam do dziś. Autor projektu kolumny artysta Albin Maria Boniecki, kwestionował ich kształt. Przed śmiercią nadesłał rysunek orłów i ich odlew z prośbą by przywrócić im właściwą formę

Źródło:

APMM
Janina Kiełboń, Edward Balawejder, Państwowe Muzeum na Majdanku w latach 1944-1947, Lublin 2004

Rok:

-

Opis:

Kolumna Trzech Orłów - zrekonstruowana głowica kolumny odbiegająca nieco od oryginału zniszczonego w 1944 r.

Źródło:

APMM
Majdanek 1941-1944, praca zbiorowa pod red. Tadeusza Mencla

Rok:

1941

Opis:

Grzebanie zwłok jeńców radzieckich zdziesiątkowanych przez tyfus. Czynność tą wykonywali ich koledzy-jeńcy pozostali jeszcze przy życiu

Źródło:

APMM
Majdanek 1941-1944, praca zbiorowa pod red. Tadeusza Mencla

Rok:

1942

Opis:

Grzebanie wyniszczonych głodem jeńców radzieckich

Źródło:

APMM
Majdanek 1941-1944, praca zbiorowa pod red. Tadeusza Mencla

Rok:

1943

Opis:

Stos spaleniskowy w lesie krępieckim

Źródło:

APMM
Majdanek 1941-1944, praca zbiorowa pod red. Tadeusza Mencla

Rok:

1944

Opis:

Kości ludzkie znalezione na terenie obozu

Źródło:

www.yadvashem.org

Rok:

1944

Opis:

Kości ludzkie znalezione na terenie obozu

Źródło:

www.yadvashem.org

Rok:

1944

Opis:

Szczątki ludzkie na terenie obozu

Źródło:

www.yadvashem.org

Rok:

1944

Opis:

Kości i popioły więźniów w pobliżu krematorium

Źródło:

APMM
Majdanek 1941-1944, praca zbiorowa pod red. Tadeusza Mencla

Rok:

1944

Opis:

Ekshumacja zwłok z masowego grobu

Źródło:

www.yadvashem.org

Rok:

1944

Opis:

Ekshumacja zwłok z masowego grobu

Źródło:

www.yadvashem.org

Rok:

1944

Opis:

Ekshumacja zwłok z masowego grobu

Źródło:

www.yadvashem.org

Rok:

1944

Opis:

Ekshumacja zwłok

Źródło:

www.yadvashem.org

Rok:

1944

Opis:

Ofiary egzekucji

Źródło:

APMM

Rok:

1944, sierpień

Opis:

Ofiary ostatniej egzekucji w dniu 21.07.1944 r. Zdjęcie wykonane podczas ekshumacji zwłok w sierpniu 1944 r.

Źródło:

APMM

Rok:

1944, sierpień

Opis:

Podwozia samochodowe używane jako ruszt do spalania ciał zmarłych i pomordowanych

Źródło:

APMM
Tomasz, Kranz, Zagłada Żydów w obozie koncentracyjnym na Majdanku, Lublin 2007

Rok:

1944

Opis:

Widok ogólny obozu, na pierwszym planie część gospodarcza obozu z magazynami i warsztatami

Źródło:

APMM
Majdanek 1941-1944, praca zbiorowa pod red. Tadeusza Mencla

Rok:

1944

Opis:

Ogólny widok obozu. Na pierwszym planie pole III, w głębi pole II i I, po lewej warsztaty i magazyny mienia więźniarskiego

Źródło:

APMM
Majdanek 1941-1944, praca zbiorowa pod red. Tadeusza Mencla

Rok:

1944, 18 września

Opis:

Zdjęcie lotnicze KL Lublin wykonane niespełna dwa miesiące po likwidacji obozu. U dołu szosa do Chełma i Zamościa (obecnie Droga Męczenników Majdanka), na pierwszym planie obóz więźniarski i część gospodarcza z magazynami i warsztatami

Źródło:

APMM
Tomasz, Kranz, Zagłada Żydów w obozie koncentracyjnym na Majdanku, Lublin 2007

Rok:

-

Opis:

Zdjęcie lotnicze części Lublina, w prawym dolnym rogu obóz koncenttracyjny KL Lublin

Źródło:

www.ushmm.org

- - - - - - 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 - - - - - -
<<< | w górę | >>>

© Copyright Szycha (2004-2015)