.: Zdjęcia archiwalne - Majdanek
Strona główna
Aktualności
Historia obozów
Władze zwierzchnie
Obozy zagłady
Obozy koncentracyjne
KL Lublin (Majdanek)
   Obóz
    Założenia i budowa
    Organizacja obozu
    Obsada stanowisk
    FKL
   Podobozy
   Więźniowie
    Oznaczenia
    Funkcyjni
    Samopomoc i konspiracja
   Ucieczki
   Warunki bytowania
   Eksterminacja
   Grabież
   Kalendarium
   Obóz NKWD
   Procesy zbrodniarzy
   Muzeum
   Galeria
   Zdjęcia archiwalne
   Zdjęcia współczesne
Biogramy
Eksperymenty
Dokumenty
Słowniczek obozowy
Filmy
Czytelnia
Autorzy
Linki
Bibliografia
Subskrypcja
Wyróżnienia
Księga gości

Rok:

1944

Opis:

Obóz pracy i magazyn-sortownia na terenie przedwojennych Zakładów Mechanicznych E. Plage T. Laśkiewicz przy ul. Wrońskiej w Lublinie (Flugplatz). U dołu rampa kolejowa, na której zatrzymywały się pociągi przewożące więźniów do obozu na Majdanku i Żydów deportowanych do dystryktu lubelskiego podczas "Aktion Reinhardt"

Źródło:

APMM
Tomasz, Kranz, Zagłada Żydów w obozie koncentracyjnym na Majdanku, Lublin 2007

Rok:

-

Opis:

Pierwszy plan budowy obozu jenieckiego z 7.10.1941 r. dla 50 tys. więźniów

Źródło:

APMM

Rok:

-

Opis:

Plan obozu z 21.11.1943 r.

Legenda do planu:
1) Pola więźniarskie z barakami mieszkalnymi dla więźniów
2) I międzypole z tzw. starym krematorium, szopąna zwłoki, pralnia i suszarnią
3) II międzypole (składa opału)
4) Krematorium
5) Miejsce, w którym dokonano masakry Żydów 3.11.1943 roku
6) Plac selekcyjny (Rosengarten)
7) Łaźnie
8) Wiata i bunkier z komorami gazowymi
9) Strzelnica (wcześniej ujeżdżalnia)
10) Warsztaty
11) Magazyny
12) Kopce z warzywami
13) Psiarnia
14) Ogrody warzywne
15) Kancelaria Oddziały III (obozu więźniarskiego)
16) Barak mieszkalny nadzorczyń
17) Budynek mieszkalny (przez pewien czas mieszkanie kierownika obozu więźniarskiego)
18) Skład materiałów budowlanych
19) Kwatery załogi wartowniczej SS
20) Biura sztabu komendantury

Źródło:

APMM
Tomasz, Kranz, Zagłada Żydów w obozie koncentracyjnym na Majdanku, Lublin 2007

Rok:

1944

Opis:

Podwójne ogrodzenie z drutu kolczastego. Poprzeczna linia drutów pod napięciem

Źródło:

www.yadvashem.org

Rok:

1944

Opis:

Podwójne ogrodzenie z drutu kolczastego. Poprzeczna linia drutów pod napięciem

Źródło:

www.yadvashem.org

Rok:

1944, sierpień

Opis:

II międzypole, w centrum hałdy węgla, którym opalano piece z krematorium. Wiosną 1943 r. przez wiele godzin przetrzymywano tutaj transporty żydowskie z getta warszawskiego, które następnie poddawano selekcjom do komór gazowych

Źródło:

APMM
Tomasz, Kranz, Zagłada Żydów w obozie koncentracyjnym na Majdanku, Lublin 2007

Rok:

-

Opis:

Fragment ogrodzenia

Źródło:

APMM
Majdanek 1941-1944, praca zbiorowa pod red. Tadeusza Mencla

Rok:

1944

Opis:

Pole III - brama wejściowa

Źródło:

APMM

Rok:

1944

Opis:

Ogrodzenie pól więźniarskich

Źródło:

APMM

Rok:

1944

Opis:

Tablica ostrzegawcza na zewnętrznym ogrodzeniu oddzielającym obóz od miasta i sąsiadujących wsi

Źródło:

APMM

Rok:

1943

Opis:

Transport z Zamojszczyzny

Źródło:

APMM

Rok:

1944

Opis:

Jeńcy radzieccy tuż po wyzwoleniu

Źródło:

APMM
Majdanek 1941-1944, praca zbiorowa pod red. Tadeusza Mencla

Rok:

1944, sierpień

Opis:

Po wyzwoleniu. Jeńcy radzieccy

Źródło:

www.yadvashem.org

Rok:

1944, sierpień

Opis:

Przewodniczący Polsko-Sowieckiej Komisji Nadzwyczajnej do zbadania zbrodni niemieckich dokonanych na Majdanku oprowadza po terenie obozu członków PKWN

Źródło:

APMM
Majdanek 1941-1944, praca zbiorowa pod red. Tadeusza Mencla

Rok:

1944, sierpień

Opis:

Przedstawiciele PKWN i Polsko-Sowieckiej Komisji na Majdanku. Na pierwszym planie od lewej: Szef Resortu Kultury i Sztuki PKWN - Wincenty Rzymowski, Przewodniczący PKWN - Edward Osóbka-Morawski, Zastępca Polsko-Radzieckiej Komisji dla Zbadania Zbrodni Niemieckich na Majdanku - Dymitr Kudriawcew.

Źródło:

APMM
Janina Kiełboń, Edward Balawejder, Państwowe Muzeum na Majdanku w latach 1944-1947, Lublin 2004

Rok:

1944, sierpień

Opis:

Korespondenci zagraniczni na terenie obozu

Źródło:

APMM
Majdanek 1941-1944, praca zbiorowa pod red. Tadeusza Mencla

Rok:

1944, 4 września

Opis:

Ambasador USA Artur Bliss-Lane z żoną i przedstawicielami Amerykańskiej Misji Wojskowej, na tle nieistniejącej wiaty nad komorami gazowymi. W mundurze płk. Walter A. Pashlej

Źródło:

APMM
Janina Kiełboń, Edward Balawejder, Państwowe Muzeum na Majdanku w latach 1944-1947, Lublin 2004

Rok:

1944

Opis:

Kobieta z czaszką znalezioną na terenie obozu

Źródło:

www.yadvashem.org

Rok:

-

Opis:

Hermine Braunsteiner - nadzorczyni SS

Źródło:

www.yadvashem.org

Rok:

1944, listopad

Opis:

Funkcjonariusze obozu na ławie oskarżonych przed Sądem Specjalnym w Lublinie

Źródło:

APMM

- - - - - - 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 - - - - - -
<<< | w górę | >>>

© Copyright Szycha (2004-2015)